Gebruikersovereenskomst

In het kort gaat Vaperecepten.nl uit van het volgende:

Vaperecepten.nl verwacht dat haar gebruikers zich gedragen en hun gezond verstand gebruiken. Wij zijn niet aanpsrakelijk voor eventuele schade die opgelopen is door het gebruik van deze website. Daarnaast heeft Vaperecepten.nl de bevoegdheid om inhoud aan te passen of te verwijderen dat door gebruikers gegenereerd is wanneer dit niet overeenkomt met haar gedachtengang over "gedragen" en "gezond verstand".

Dat was het :)